Які ферменти діють в тонкому кишечникуТравлення в тонкому кишечнику

В тонкому кишечнику виділяється три відділи. дванадцятипала кишка, порожня кишка і клубова кишка. Слід зазначити, що дванадцятипала кишка є центральним відділом травного каналу. Тут починається другий етап травлення, який має ряд особливостей. В процесі травлення в дванадцятипалої кишці беруть участь:

а) сік підшлункової залози (панкреатичний сік);

Всі вони мають виражену лужну реакцію. До складу підшлункового і кишкового соків входять ферменти, які розщеплюють білки, жири і вуглеводи. У дорослої людини в добу виділяється 1,5-2,0 л підшлункового соку. У його склад входять органічні і неорганічні речовини. Органічні речовини представлені в основному протеолітичними, амілолітичними, ліполітичними ферментами і іншими речовинами. До протеолітичних ферментів відносяться трипсин, химотрипсин, панкреатопептідази (еластаза) і карбоксипептідази.

Трипсин виділяється в кишечнику в неактивному стані у вигляді трипсиногена, який активізується ентерокіназой кишкового соку. У свою чергу сам трипсин активізує дію химотрипсина, еластази і карбоксипептідази. Протеолітичні ферменти розщеплюють натівні білки і продукти їх розпаду (високомолекулярні поліпептиди) до низькомолекулярних поліпептидів і амінокислот.

Амілолітичні ферменти: амілаза – розщеплює вуглеводи до мальтози; мальтаза – перетворює цукор (мальтозу) на глюкозу; лактаза – розщеплює молочний цукор до моносахаридів.

Ліполітичні ферменти представлені ліпазою і фосфоліпазой А. Ліпаза активна (причому активність її зростає у присутності іонів кальцію і солей жовчних кислот) – розщеплює жири до гліцерину і жирних кислот. Фосфоліпаза А секретується в неактивній формі і активізується в 12-палої кишці трипсином. Вона діє на продукти розщеплювання жирів.

Моторна (рухова) функція 12-палої кишки обумовлює просування харчової кашки в відділи травного тракту. Травлення в цих відділах тонкої кишки доповнює травлення в дванадцятипалій кишці і знаходиться з ним в тісному зв'язку. Тут травні соки продовжують свою перетравлюючу дію. До впливу цих травних секретів приєднується могутня дія кишкового соку. до складу якого входить більше 20 ферментів. які забезпечують кінцеві стадії перетравлення всіх харчових речовин. Кишковий сік є секретом залоз, розташованих в слизистій оболонці впродовж всього кишечнику. У дорослої людини за добу виділяється 2 - 3 літри кишкового соку, який має слабколужну реакцію і містить різні ферменти. Продукти перетравлення білка в шлунку (дія пепсину) і 12-палої кишки (дія трипсину) піддаються дії пептідаз кишкового соку. Ці ферменти розщеплюють простіші з'єднання поліпептиди до амінокислот, тобто пептидази тут закінчують процес розщеплювання білка.

До складу кишкового соку входить фермент ліпаза - розщеплює жири на гліцерин і жирні кислоти. При цьому ліпаза кишкового соку менш активна, ніж ліпаза підшлункового соку. Серед ферментів, які розщеплюють вуглеводи, до складу кишкового соку входять: амілаза (розщеплює крохмаль до дисахаридів); мальтаза (розщеплює мальтозу до моносахаридів); інвертаза (розщеплює тростинний цукор); лактаза (розщеплює молочний цукор). Ці ферменти розщеплюють залишки складних вуглеводів, доводячи їх до моносахаридів, і завершують дію амілази слини і амілази підшлункової залози. Специфічним ферментом кишкового соку є ентерокіназа. яка каталізує перетворення трипсиногена в трипсин. Ентерокіназа виробляється клітками слизистої оболонки 12-палої кишки і верхньої ділянки порожній кишки.

Залежно від локалізації (місця проходження) процесу травлення в кишечнику розрізняють порожнинне і прістеночне (контактне) травлення. Порожнинне травлення відбувається під дією ферментів кишкового соку в порожнини кишечнику за рахунок дії цих ферментів на харчову кашку (химус), яка знаходиться в порожнини кишечнику. Прістеночне травлення відбувається під дією ферментів, які знаходяться на поверхні мікроворсинок, які покривають слизисту оболонку кишечнику. Оскільки мікроворсинки сприяють всмоктуванню кінцевих продуктів перетравлення, те прістеночне травлення відбувається на межі позаклітинного (кишечник) і внутріклітинного (кров, лімфа) середовищ. Прістеночне травлення більш ефективне, ніж порожнинне, оскільки при прістеночном травленні практично не відбувається втрат харчових речовин. Проте слід підкреслити, що порожнинне і прістеночне травлення протікають не ізольовано, а взаємозв'язані між собою. При цьому порожнинне травлення забезпечує початковий гідроліз харчових речовин до проміжних продуктів, а прістенне (мембранне) травлення забезпечує гідроліз проміжної і завершальної його стадій, а також перехід до всмоктування.

У тонкому кишечнику разом з хімічною обробкою харчової кашки відбувається її подальша зміна і перемішування за рахунок руху тонких кишок. Стінки кишечнику складаються з двох шарів гладких м'язів: зовнішнього шару – подовжніх м'язів і внутрішнього шару – кільцевих м'язів.

У тонкому кишечнику виділяють два види рухів :

Перистальтичні скорочення забезпечують просування харчової кашки по кишечнику і полягають у тому, що по черзі відбувається скорочення кільцевих м'язів одного відрізка кишки при одночасному розширенні нижнього відрізка кишки і при цьому харчова кашка видавлюється в розширену частину кишечнику. Такі скорочення відбуваються хвилеподібно і сприяють просуванню харчової кашки до прямої кишки.

Неперистальтичні рухи тонкого кишечнику обумовлені узгодженим скороченням подовжніх і кільцевих м'язів. При скороченні подовжніх м'язів відрізок кишки коротшає і розширюється, при розслабленні – навпаки - відрізок кишки подовжується і звужується. При скороченні кільцевих м'язів скорочується декілька кругових пучків м'язових волокон, розташованих на невеликій відстані один від одного. За рахунок таких кільцевих скорочень харчова кашка дробиться на окремі порції, утворюючи ряд сегментів (так звані сегментуючі скорочення). Потім скорочення цієї ділянки припиняються, але за ним слідують скорочення наступної ділянки сусідніх кільцевих м'язів, і процес повторюється. Скорочення подовжніх і поперечних (кільцевих) м'язів кишечнику взаємозв'язані і проходять поперемінно в певному ритмі. Причому частота таких маятникоподібних рухів у верхніх відділах тонкого кишечнику більша (близько 20 рухів в хвилину), ніж в нижньому (близько 10 рухів в хвилину). Маятникоподібні рухи кишечнику викликають перемішування харчової кашки, сприяють кращому зіткненню вмісту кишечнику з травними соками, а, отже, і кращому перетравленню їжі.

Збудником рухів кишечнику є місцеве роздратування механорецепторів харчовою кашкою, тому груба їжа надає сильнішу механічну дію на стінки кишечнику, викликає посилення перистальтичних рухів. Рух кишечнику також регулюється дією хімічних речовин (гуморальний), які, поступаючи в кишечник, дратують його стінки (хеморецептори). До таких речовин відносяться кислоти, луги, жовч, солі і інші речовини.

На рух кишечнику робить вплив ЦНС через блукаючий і симпатичний нерви. Роздратування блукаючого нерва - підсилює рух кишечнику, роздратування симпатичного нерва – пригноблює рухи.

Тонкий кишечник, його будова та регуляція травлення в ньому Травлення в тонкому кишечнику

Будова: дванадцятипала кишка, порожня кишка, клубова кишка.

Регуляція травлення в тонкому кишечнику гуморальною системою.

Під час надходження кислого хімусу зі шлунка до дванадцятипалої кишки, її клітини починають виділяти два гормони: секретин і холецистокинін.

Гормони кишечника секретин і холецистокинін діють на:

печінку (секретин активує вироблення жовчі);

жовчний міхур (холецистокинін примушує скорочуватися стінки жовчного міхура й у дванадцятипалу кишку викидається порція жовчі);

підшлункову залозу (вона відповідає на їхні впливи, синтезуючи підшлунковий сік).

ТРАВЛЕННЯ В ТОНКОМУ КИШЕЧНИКУ.

Порожнинне травлення в тонкому кишечнику.

На хімус діють ферменти підшлункової залози, жовч із жовчного міхура, а також ферменти залоз тонкого кишечнику. Багато молекул ферментів закріплені на поверхні клітин тонкого кишечника, що не дає їм змоги рухатися разом з їжею і швидко виводитися з організму.

Зв'язок травних залоз із дванадцятипалою кишкою:

Залози тонкого кишечника та підшлункова залоза виділяють л ужні речовини для нейтралізації соляної кислоти у складі хімусу, бо ферменти тонкого кишечника не працюють у кислому середовищі.

У жовчі ферментів немає, її речовини розбивають нерозчинні у воді краплі жиру на дрібніші крапельки, щоб жири стали доступнішими для дії ліпаз та краще розщеплювалися.

Ферменти тонкого кишечника.

Трипсин та хімотрипсин розщеплюють білки (остаточно розщеплюються майже 100 % білків їжі).

Амілаза, мальтаза, лактаза, сахараза розщеплюють вуглеводи (остаточно розщеплюються майже 80 % вуглеводів їжі).

Ліпаза розщеплює жири.

Пристінкове (мембранне) травлення в тонкому кишечнику.

Відбувається остаточне розщеплення продуктів порожнинного травлення та всмоктування. Всмоктуввальна поверхня порожньої та клубової кишки збільшується за рахунок ворсинок. Велика кількість, приблизно 30 млн ворсинок майже в 1000 разів збільшує всмоктувальну поверхню тонкого кишечнику.

Складчаста внутрішня поверхня кишечнику покрита клітинами епітелію, які виробляють ферменти, слиз тощо. Продукти порожнинного травлення невеликі молекули розщеплюються на ще дрібніші.

Мембрани клітин епітелію утворюють мікроворсинки, які усередині пронизують лімфатичні судини та капіляри.

Способи всмоктування дрібних молекул та транспорт речовин через епітелій:

1) шляхом дифузії (частина молекул дифундує всередину ворсинок через щілини між клітинами);

2) частина проникає крізь самі клітини епітелію, що потребує витрат енергії. Подолавши епітеліальний бар'єр, молекули через міжклітинну речовину надходять до лімфатичних і кровоносних капілярів у ворсинках.

Травлення в тонкому кишечнику. Фізіологічні основи і значення вчення про порожнинне, пристінкове та внутрішньоклітинне травлення

У тонкому кишечнику завершуються, в основному, процеси травлення під дією кишкового соку та засвоюються утворені речовини.

Кишковий сік (рис. 2.7) - це секрет залоз, розташованих у слизуватій оболонці уздовж усієї тонкої кишки. У дорослої людини за добу виділяється 2-3 л кишкових соків, рН від 7,2 до 9,0. У кишковому соку знаходиться більше 20 ферментів, що забезпечують кінцеві стадії перетравлення всіх харчових речовин.

Рис. 2.7. Склад кишкового соку тонкого кишечнику

У тонкому кишечнику відбуваються такі процеси травлення:

У гідроліз проміжних продуктів розщеплення білків під дією пептидаз та засвоєння продуктів їх розщеплення;

У гідроліз ліпідів під дією ліполітичних ферментів з утворенням гліцерину, жирних кислот, холіну, холестерину та фосфорної кислоти;

У гідроліз вуглеводів під дією амілаз з утворенням глюкози, фруктози та галактози та їх всмоктування у кров;

У гідроліз нуклеїнових кислот та нуклеотидів під дією нуклеази і нуклеотидази;

У гідроліз зв'язаних форм вітамінів та мінеральних речовин; У всмоктування 2/3 води з хімусу та (частково) мінеральних речовин.

Фізіологічні основи і значення вчення про порожнинне, пристінкове та внутрішньоклітинне травлення

Залежно від походження гідролітичних ферментів травлення поділяють на три типи: власне, сімбіонтне та аутолітичне.

Власне травлення здійснюється ферментами, синтезованими залозами людини.

Симбіонтне травлення відбувається під впливом ферментів, синтезованих симбіонтами (мікроорганізмами) травного тракту (переварювання клітковини їжі в товстій кишці).

Аутолітичне травлення здійснюється під впливом ферментів, що містяться в складі прийнятої їжі (материнське молоко містить ферменти, необхідні для його травлення).

Залежно від локалізації процесу гідролізу харчових речовин розрізняють внутрішньоклітинне і позаклітинне (порожнинне і пристінкове чи мембранне) травлення.

Внутрішньоклітинне травлення - процес гідролізу речовин усередині клітин клітинними ферментами. У людини внутрішньоклітинне травлення буває в лейкоцитах і клітинах тонкого кишечнику - ентероцитах .

Порожнинне травлення здійснюється за допомогою ферментів травних секретів у порожнинах шлунково-кишкового тракту на відстані від місця утворення цих ферментів.

Пристінкове чи мембранне (контактне) травлення відбувається в тонкій кишці на поверхні мікроворсинок за участю ферментів, фіксованих на клітинній мембрані.

o Порожнинне травлення у людини є незначним. За типом порожнинного травлення гідролізуються високомолекулярні речовини.

o Гідроліз низькомолекулярних сполук закінчується на мікроворсинках тонкого кишечника. Ферменти, фіксовані на мембранах клітин тонкого кишечнику, мають більш триваліший термін корисної роботи порівняно з тими ферментами, які містяться у порожнині.

Особливо важливе значення мембранне травлення відіграє у розщепленні дицукрів до моноцукрів, дрібних пептидів - до амінокислот.

Мембранне травлення вперше дослідив академік О.М. Уголєв. Особливостями мембранного травлення є:

o висока швидкість (у десятки тисяч разів швидша за порожнинне);

o здатність високомолекулярних сполук іноді всмоктуватися швидше за низькомолекулярні, що залежить від ролі транспортних білків;

o висока залежність від достатності повноцінних білків у раціоні, оскільки побудоване на білках-носіях;

o висока регуляторна здатність (від високої швидкості всмоктування до майже повного припинення його);

o відокремленість від зони діяльності мікрофлори кишечнику.

Источники: http://studopedia.com.ua/1_396262_travlennya-v-tonkomu-kishechniku.html, http://8next.com/bl/3374-bl_01161.html, http://pidruchniki.com/12900812/meditsina/travlennya_tonkomu_kishechniku_fiziologichni_osnovi_znachennya_vchennya_pro_porozhninne_pristinkove_vnutrishn


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Поиск на сайте:


Популярные материалы:

Чем лечить кишечную палочку в кишечнике (187)
Золотистый стафилококк в кишечнике диета (162)
Синдром раздраженного кишечника слизь в кале (153)
Недостаток ферментов в тонком кишечнике (146)
Травы при газообразовании в кишечнике (138)
Вода не проходит в кишечник (119)

Последние публикации:

Какие витамины пить для кишечника

Витамины при раке и от рака Витамины при далее...

Что есть при спаечной болезни кишечника

Диета при спаечной болезни кишечника Спаечная болезнь далее...

Как очистить кишечник с травами

Как очистить кишечник с помощью трав: схема далее...

Читать по теме:

Дисбактериоз кишечника с антибиотико и фагочувствительностью

что такое фагочувствительность Александра Мастер (2099) 5 лет назад чувствительность далее...

Проблемы с желудком и кишечником как лечить

Практические советыпо избавлению от изжоги О каких проблемах с далее...

Кишечник заболевания симптомы и лечение питание

Виды колита кишечника: симптомы и лечение Колит, симптомы далее...